• Вентилатори
  • Вентилационни системи
  • Метални изделия
  • Изолации
  • Климатични инсталации
  • Покривни системи
Ge60XL • Съставни правоъгълни пожаропреградни решетки

Описание:

Съставна правоъгълна пожаропреградна решетка, монтира се в стени или врати с цел предотвратяване разпространението на пожар. Инсталира се само във вертикални стени (не се инсталира хоризонтално в подове или тавани). Изработена с ламели от експандиращ материал, които при температура от 100oC се разтапят и образуват плътна пожароустойчива преграда за 1 час. При необходимост от пожароустойчивост от 2 часа се монтират 2 решетки една след друга. Рамката е изградена от поцинкована стомана.
Не се препоръчват за външен монтаж. Да се избегне достъпа на вода до решетките.


Размери и цени:

Запитване за продукта: