• Вентилатори
  • Вентилационни системи
  • Метални изделия
  • Изолации
  • Климатични инсталации
  • Покривни системи

Изолация на съдове и съоръжения

Извършваме изолиране и обшивка на съдове и съоръжения. Могат да бъдат хоризонтални или вертикални. Според това за какво са предназначени съдовете , инженерите ни ще ви предложат най-подходящите изолационни материали и обшивка за тях.